4 En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventiende dag der maand, op de bergen van Ararat.