4 Doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten.