8 Voorts zeide God tot Noach, en tot zijn zonen met hem, zeggende: