9 Maar Ik, ziet, Ik richt Mijn verbond op met u, en met uw zaad na u;