13 En er geschiedde een stem tot hem: Sta op, Petrus! slacht en eet.