26 Maar Petrus richtte hem op, zeggende: Sta op, ik ben ook zelf een mens.