27 En met hem sprekende, ging hij in, en vond er velen, die samengekomen waren.