40 Dezen heeft God opgewekt ten derden dage, en gegeven, dat Hij openbaar zou worden;