44 Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.