5 En nu, zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus.