10 En dit geschiedde tot driemaal; en alles werd wederom opgetrokken in den hemel.