4 Maar Petrus, beginnende, verhaalde het hun vervolgens, zeggende: