7 En ik hoorde een stem, die tot mij zeide: Sta op, Petrus, slacht en eet.