22 En het volk riep hem toe: Een stem Gods, en niet eens mensen!