18 En heeft omtrent den tijd van veertig jaren hun zeden verdragen in de woestijn.