23 Van het zaad dezes heeft God Israel, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus;