3 Toen vastten en baden zij, en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan.