37 Maar Hij, Dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien.