40 Ziet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen gezegd is in de profeten: