44 En op den volgenden sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen.