49 En het Woord des Heeren werd door het gehele land uitgebreid.