12 En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde.