16 Welke in de verledene tijden al de heidenen heeft laten wandelen in hun wegen;