18 En dit zeggende, wederhielden zij nauwelijks de scharen, dat zij hun niet offerden.