24 En Pisidie doorgereisd hebbende, kwamen zij in Pamfylie.