28 En zij verkeerden aldaar geen kleinen tijd met de discipelen.