4 En de menigte der stad werd verdeeld, en sommigen waren met de Joden, en sommigen met de apostelen.