13 En nadat deze zwegen, antwoordde Jakobus, zeggende: Mannen broeders, hoort mij.