15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: