18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.