19 Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, niet beroere;