27 Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met den mond hetzelfde zullen verkondigen.