40 Maar Paulus verkoos Silas, en reisde heen, der genade Gods van de broederen bevolen zijnde.