41 En hij doorreisde Syrie en Cilicie, versterkende de Gemeenten.