6 En de apostelen en de ouderlingen vergaderden te zamen, om op deze zaak te letten.