2 Welken goeden getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Ikonium.