32 En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen, die in zijn huis waren.