8 En zij, Mysie voorbij gereisd zijnde, kwamen af tot Troas.