8 En zij beroerden de schare, en de oversten der stad, die dit hoorden.