11 En hij onthield zich aldaar een jaar en zes maanden, lerende onder hen het Woord Gods.