13 Zeggende: Deze raadt den mensen aan, dat zij God zouden dienen tegen de wet.