11 En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus;