14 Dezen nu waren zekere zeven zonen van Sceva, een Joodsen overpriester, die dit deden.