20 Alzo wies het Woord des Heeren met macht, en nam de overhand.