23 Maar op dienzelfden tijd ontstond er geen kleine beroerte, vanwege den weg des Heeren.