30 En als Paulus tot het volk wilde ingaan, lieten het hem de discipelen niet toe.