17 Maar hij zond van Milete naar Efeze, en hij ontbood de ouderlingen der Gemeente.