26 Daarom betuig ik ulieden op deze huidigen dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen.