27 Want ik heb niet achtergehouden, dat ik u niet zou verkondigd hebben al den raad Gods.