37 En er werd een groot geween van hen allen; en zij, vallende om den hals van Paulus, kusten hem;